ספקטרופוטומטר

מק"ט: 41711

תוצרת ביוכרום 

לאור הנראה VIS

אורך קרן 330-800 nm

LIBRA S4
בחר כמות: